26 + Anime mai zuwa Kuna Bukatar Sanin Game da (Kakawar 2020)