5 Natsuwa da Anime’s Kana Bukatar Ganin Wanda zai sanyaya ranka