Darussan Rayuwa na Pokemon guda 6 waɗanda ke cike da Hikima